Προβλήματα και Γρίφοι Μαθηματικών

Ενα blog για τα Μαθηματικά

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

hh

leave a comment »

In [2]:
JS_FUNCTION = """

 function interactUpdate(div){
   var outputs = div.getElementsByTagName("div");
   var controls = div.getElementsByTagName("input");

   var value = "";
   for(i=0; i
    if((controls[i].type == "range") || controls[i].checked){
     value = value + controls[i].getAttribute("name") + controls[i].value;
    }
   }

   for(i=0; i
    var name = outputs[i].getAttribute("name");
    if(name == value){
     outputs[i].style.display = 'block';
    } else if(name != "controls"){
     outputs[i].style.display = 'none';
    }
   }
 }

"""
In [3]:
WIDGETS = """

1: one (I)

2: two (II)

3: three (III)

4: four (IV)

<input type="range" name="num" min="1" max="4", step="1" style="width:200px", onchange="interactUpdate(this.parentNode);" value="1"> </div> """
In [4]:
%matplotlib inline
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl
from ipywidgets import interact, FloatSlider, RadioButtons

amplitude_slider = FloatSlider(min=0.1, max=1.0, step=0.1, value=0.2)
color_buttons = RadioButtons(options=['blue', 'green', 'red'])
# decorate the plot function with an environment from the UIs:
@interact(amplitude=amplitude_slider, color=color_buttons)
def plot(amplitude, color):
  fig, ax = plt.subplots(figsize=(4, 3),
            subplot_kw={'axisbg':'#EEEEEE',
                  'axisbelow':True})

  ax.grid(color='w', linewidth=2, linestyle='solid')
  x = np.linspace(0, 10, 1000)
  ax.plot(x, amplitude * np.sin(x), color=color,
    lw=5, alpha=0.4)
  ax.set_xlim(0, 10)
  ax.set_ylim(-1.1, 1.1)
In [ ]:
 
Advertisements

Written by Κιουβρέκης Γιάννης / Kiouvrekis Yiannis

Νοέμβριος 24, 2015 at 8:11 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Ύπαρξη υποομάδας τάξης 2.

leave a comment »

Είναι γνωστό ότι κάθε πεπερασμένη ομάδα G με |G|=p^{m}n όπου p πρώτος έχει τουλάχιστον μια υποομάδα τάξης p^{i} για κάθε i\in\{1,\ldots ,n\}. Η απόδειξη δεν είναι στοιχειώδης, παρόλα αυτά μπορείτε να δείξετε ότι κάθε αβελιανή ομάδα H η οποία έχει άρτιο το πλήθος στοιχείων έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο με τάξη 2 χρησιμοποιώντας μόνο τις ιδιότητες (που μπορεί να έχει) ο πίνακας της ομάδας;

Written by Κιουβρέκης Γιάννης / Kiouvrekis Yiannis

Σεπτεμβρίου 6, 2013 at 8:47 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Ένας λογικός δικαστής.

leave a comment »

Στη χώρα των Παραδόξων ένας ύποπτος για φόνο όταν τον ρώτησε ο δικαστής αν ήταν ένοχος απάντησε «Θα σας έλεγα την αλήθεια αν και μόνο αν είχα κάνει το έγκλημα». Ο δικαστής γνωρίζοντας ότι είναι ειλικρινής γέλασε με την απάντηση του. Τελικά ήταν αυτός ο ένοχος;

Written by Κιουβρέκης Γιάννης / Kiouvrekis Yiannis

Απρίλιος 28, 2010 at 8:19 μμ